alt

درباره ما

هدف مجموعه ما کمک به برندسازی و شناساندن کسب و کارهای ایرانی به مخاطبان با تبلیغاتی پر بازده و در عین حال ارزان است. تمام تلاش مجموعه در جهت افزایش کیفیت تبلیغات از طریق روش های مختلف از جمله دادن درآمد به بینندگان می‌باشد که البته این توزیع درآمد بین بینندگان بدین جهت است که به ازای زمانی که از آنها برای دیدن تبلیغات گرفته می‌شود باید منفعتی هم به آنان برسد تا تبلیغات عادلانه باشد و این عدالت ،تاثیر و بازده تبلیغات را چندین برابر می‌نماید .